امروز : ۱۴تیر ماه ۱۴۰۱
ساعت : ۰۴:۵۴
اتصال شما : 34.239.167.149
اخبار و اطلاعیه ها
استفاده از مرورگر فایر فاکس

تذکر بسیار مهم : جهت خرید کد ثبت نام ، فقط از مرورگر فایرفاکس استفاده شود .

در غیر اینصورت در هنگام بازگشت از درگاه بانک با خطا مواجه خواهید شد و خرید شما کامل نخواهد شد .