امروز : ۰۴مهر ماه ۱۴۰۰
ساعت : ۱۹:۳۸
اتصال شما : 3.227.235.216
اخبار و اطلاعیه ها
استفاده از مرورگر فایر فاکس

تذکر بسیار مهم : جهت خرید کد ثبت نام ، فقط از مرورگر فایرفاکس استفاده شود .

در غیر اینصورت در هنگام بازگشت از درگاه بانک با خطا مواجه خواهید شد و خرید شما کامل نخواهد شد .