امروز : ۰۷بهمن ماه ۱۴۰۰
ساعت : ۲۱:۱۱
اتصال شما : 23.20.20.52
اخبار و اطلاعیه ها
توقف امکان دریافت کارت ورود به جلسه بدلیل تغییر زمان برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی
1400/04/15 | 21:02

با توجه به لغو برگزاری آزمون در روز جمعه 18 تیر بعد از اعلام زمان برگزاری آزمون از طریق رسانه های جمعی دریافت کارت ورود به جلسه پنج روز قبل ازآزمون دوباره فعال خواهد گردید.