امروز : ۰۷بهمن ماه ۱۴۰۰
ساعت : ۲۱:۱۹
اتصال شما : 23.20.20.52


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه دهم - سال تحصیلی 1401-1400

  • ورودی مدارس نمونه دولتی پایه دهم - سال تحصیلی 1401-1400
    • شروع دریافت نتایج از تاریخ : 1400/06/01   ساعت : 23:59   و پایـان در تـاریخ : 1400/06/31   ساعت : 23:59