امروز : ۰۹مهر ماه ۱۴۰۱
ساعت : ۱۸:۲۵
اتصال شما : 44.210.237.158


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه دهم - سال تحصیلی 1402-1401

  • آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی - سال تحصیلی 1402-1401
    • شروع دریافت نتایج از تاریخ : 1401/05/11   ساعت : 00:00   و پایـان در تـاریخ : 1401/06/15   ساعت : 23:59