امروز : ۰۷بهمن ماه ۱۴۰۰
ساعت : ۲۰:۰۲
اتصال شما : 23.20.20.52


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه دهم - سال تحصیلی 1401-1400

  • ورودی مدارس نمونه دولتی پایه دهم - سال تحصیلی 1401-1400
    • شروع دریافت فرم از تاریخ : 1400/05/11   ساعت : 23:00   و پایـان در تـاریخ : 1400/05/15   ساعت : 08:59